SERP / Серп – страница с резултати

SERP / Серп – страница с резултати

SERP (Search Engine Results Page) – означава страница с резултати от търсачката, страницата със списък с резултати от търсенето, която се връща на търсещия, след като те изпратят търсене по ключова дума.