SSL сертификат – сигурен протокол

SSL сертификат – сигурен протокол

SSL сертификат – Тези малки файлове с данни се добавят към уеб сървърите, които след това позволяват на уебсайта да използва протокола HTTPS. SSL сертификатите свързват цифрово криптографски ключ към данните на организацията.

Първоначално те са били използвани за осигуряване на вход, трансфер на данни и транзакции с кредитни карти, но наскоро се превърнаха в системата за преминаване към уебсайтове, особено след актуализацията на Google Chrome, която показва предупредително съобщение на потребителите, ако сертификатът не присъства.