Title Tag – HTML елемент

Title Tag – HTML елемент, който се използва за описание на конкретната тема на уеб страница. Title tags се показват в горната лента с раздели на уеб браузъра. В SEO е най-добра практика да имате описателни Title tags, съдържащи основните ви ключови думи.