Web 2.0 – World Wide Web

Web 2.0 – World Wide Web

Web 2.0 – Втората основна фаза на развитие на World Wide Web, белязана от преминаване от статични уеб страници към динамично съдържание, както и от социални медии и съдържание, генерирано от потребители.