Yahoo! Search – търсачка

Yahoo! Search търсачка – Една от най-големите търсачки в света. От 2009 г. платформата се захранва от Bing.