Content / Съдържание

Всяка форма на онлайн медии, които могат да бъдат четени, гледани или взаимодействани. Съдържанието обикновено се отнася конкретно до писмения материал, но може да включва и изображения и видеоклипове.