Conversion Rate / Процент на реализациите

Изчислява се като се раздели броят на постигнатите цели с общия брой посетители. Например, ако 100 посетители посещават уебсайт и 10 от тях завършат целта за реализации (като попълване на формуляр за контакт), тогава процентът на реализация е 10%.