CPA (Cost Per Acquisition) / CPA (цена на придобиване)

CPA (Cost Per Acquisition) / CPA (цена на придобиване) – показател в платените платформи за рекламиране, който измерва колко пари се изразходват за придобиване на нов клиент. Тя може да бъде изчислена чрез разделяне на общите разходи на броя реализации за определен период от време.