CPC (Cost Per Click) / CPC (цена на кликване)

CPC (Cost Per Click) / CPC (цена на кликване) – сумата, изразходена за кликване върху реклама в кампания с плащане на кликване. В платформата Adwords всяка ключова дума има прогнозна стойност на кликванията, но цените се променят в реално време, тъй като рекламодателите оферират един срещу друг за всяка ключова дума.