Display Network / Дисплейна мрежа

Мрежа от уебсайтове и приложения, показващи дисплейни реклами в уеб страниците им. Дисплейната мрежа на Google обхваща над 2 милиона уебсайта, които достигат до над 90% от хората в интернет. Фирмите могат да насочват потребителите към дисплейната мрежа въз основа на ключови думи / теми, разположение на конкретни уеб страници и чрез ремаркетинг.