Duplicate Content / Дублирано съдържание

Отнася се за случаи, когато се срещат части от текст на 2 различни места в мрежата.

Когато същото съдържание се намира на няколко уебсайта, това може да доведе до проблеми по класирането за един или всички уебсайтове, тъй като Google не иска да показва няколко уебсайта в резултатите от търсенето, които имат точно същата информация.

Този тип дублирано съдържание може да възникне, защото може да бъде резултат от плагиатство, автоматизирани скриптове за съдържание или недотам добър уеб дизайн.