Email Automation / Автоматизация на имейли

Маркетингова система, която използва софтуер за автоматично изпращане на имейли въз основа на определени тригери.

Използват се множество автоматични имейли в последователност, създават фунии за потребители и сегментират потребители въз основа на поведение.