Email List / Списък с имейли

Колекция от имейл адреси, които могат да се използват за изпращане на целеви имейл маркетингови кампании. Списъкът обикновено се сегментира според класификацията на потребителите, така че списъкът на съществуващите клиенти може да получи един вид комуникация, докато потенциалните клиенти могат да получат повече промоционална комуникация.