Email Marketing / Имейл маркетинг

Използването на имейл с цел получаване на продажби, клиенти или друг вид реализация.