H1-H6 тагове / маркери

Маркерите се използват в HTML за категоризиране на текстови заглавия на уеб страница. Те са по същество заглавията и основните теми на дадена уеб страница и помагат на читателите и търсещите машини да посочат какво представлява страницата. Маркерите за заглавки използват каскаден формат, където страница трябва да има само една H1 (основно заглавие), но отдолу могат да бъдат няколко H2s (субтитри) и всяка H2 може да има H3s под (sub-subtitles) и т.н.
-H1 се използва само веднъж на уеб страница и се използва за показване на най-важното заглавие.
-H2 се използва за показване на основните подтеми на определена уеб страница
-H3 се използва за показване на основните подтеми под H2 етикет.