Hyperlink/Хипервръзка

Hyperlink/Хипервръзка – Хипервръзката е HTML код, който създава връзка от една уеб страница към друга уеб страница, която често се характеризира с подчертана дума или изображение, което ви отвежда до определеното местоположение, когато кликнете върху този подчертан елемент.