Iframe – вграждане на елементи

Iframe – вграждане на елементи

Iframe – HTML документ, който се намира в друг HTML документ на уебсайт. Вградените рамки обикновено се използват за вграждане на съдържание от един източник на друга уеб страница.