IP адрес – уникален номер

IP адрес – уникален номер

IP адрес – IP адресът е уникален номер, който идентифицира устройство, което използва интернет, за да комуникира по мрежата. Всяко устройство има уникален IP адрес и може да се използва за намиране и разграничаване на това устройство от всички останали устройства при използване на интернет.
Можете да намерите публичния си IP адрес, като отидете в Google и потърсите “какъв е моят IP адрес”.