Java – език за програмиране

Java – език за програмиране

Java е език за програмиране, който се използва за създаване на приложения, които могат да се изпълняват на цифрово устройство.