Javascript (JS) – скриптов език

Javascript (JS) – скриптов език

Javascript (JS) – Javascript е скриптов език. Javascript се използва в уеб браузърите, за да осигури интерактивни елементи на уеб страници, които са трудни или невъзможни за постигане само с HTML или CSS.