NAP (име, адрес, телефонен номер)

Последователността на името, адреса и телефонния номер е важен дял от  SEO кампанията. За да се изгради местен авторитет за SEO името, адресът и телефоният номер на бизнеса трябва да бъдат посочени в уебсайтове за местни цитати като Yelp, Google Business, Списък на Angie, Yellowpages, Better Business Bureau, Foursquare и други.