Позиция – резултат от класиране

Позиция – резултат от класиране

Позиция – разположението в резултатите от търсенето с търсачка (Google, Bing и т.н.), където сайтът се класира по конкретна заявка или ключова дума

  • Featured Snippet: Когато съдържанието в уеб страница е изтеглено в резултатите от търсенето в google, за да даде незабавно информацията, която потребителят търси.
  • Първа страница: когато сайтът се нарежда на първата страница от резултатите от Google търсенето.
  • Map Pack: от първия до третия резултат на страница с резултати от google serp, който обслужва местните фирми за запитване.