PPC / Pay-per-Click – реклама на клик

PPC / Pay-per-Click – реклама на клик

PPC / Pay-per-Click – модел, при който рекламодателите се таксуват, след като рекламата им бъде кликната. Pay-per-Click обикновено се свързва с реклами в търсачки и социални медии като Google Ads и Facebook Ads.