Redirect / Пренасочване

Начин, чрез който уеб браузърът отвежда потребител от една страница на друга, без потребителят да щраква или да прави каквото и да е въвеждане. Има различни видове пренасочвания (най-често срещаният от тях е пренасочването 301), които служат за различни цели. Обикновено това помага за подобряване на потребителското изживяване в уебсайт, като помага на потребителя да намери това, което търси, или да избягва задънените пътища като 404 (Not Found) грешки.