RSS (Really Simple Syndication)

RSS (Really Simple Syndication) – RSS е място, където всички актуализации се проследяват заедно, в лесно видим формат. Това е начин потребителите да проследяват актуализации на множество уебсайтове (новинарски сайтове, блогове и други) на едно място, избягвайки ръчното регистриране  във всеки един сайт поотделно.