Twitter Advertising / Реклама в Twitter

Twitter Advertising / Реклама в Twitter –  Популяризиране и показване на реклами без да е последвана страницата. Рекламите могат да се използват за повишаване на информираността за марката, за придобиване на повече последователи, за разширяване на обхвата на социалните медии и / или за достигане до бъдещите клиенти относно продукт или услуга.