Twitter – социална мрежа

Twitter – социална мрежа

Twitter – Социална медийна платформа, където потребителите взаимодействат или „туитват“, като публикуват съобщение или отговарят на съобщение с 280 знака или по-малко. Всяко натискане на клавиш на клавиатура се счита за символ. Twitter се използва за споделяне на информация и връзки и използва hashtags за категоризиране на информация. Туитовете обикновено са публични и могат да бъдат видени от всеки. Ако сте последван от друг потребител, той ще види вашите туитове. По същия начин ще видите туитовете на всеки, който следвате.