URL (Uniform Resource Locator) 

URL (Uniform Resource Locator)  адрес – URL e специфичната страница, която се появява във вашия браузер. Или това е адресът на дадена уеб страница.