UI (User Interface )

UI (User Interface ) – Потребителски интерфейс е областта, с която потребителят взаимодейства с нещо чрез цифрово устройство. Добрият потребителски интерфейс трябва да е течен/ гъвкав ГЛАДЪК  и лесен за разбиране от повечето хора.