Directory / Директория

Уебсайт, който изброява уебсайтове с подобни теми. Някои директории като търговски камари (списък на бизнеса в една географска област) могат да бъдат полезни за SEO.